Skip to content

Gemengewalen 2023

Jennifer Bintener (LU)

39 Joer, Indépendante

Jennifer Bintener

39 Joer

 • Indépendante
 • Member vun der Bautekommissioun
 • Member vum Comité CSV Sektioun Koplescht-Briddel

Bestuet, 2 Kanner

Briddel

Léon Glodt (LU)

67 Joer, Gemengerot, Architecte-Urbaniste

Léon Glodt

67 Joer

 • Gemengerot
 • Architecte-Urbaniste
 • President vun der Bautekommissioun
 • Member vum Comité CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Grënnungsmember vun der KulturASBL
 • Member vum Conseil d‘administration vun der Freed um Liewen ASBL (Crèche Botterblumm)
 • Member vum Comité vum SIDERO

1 Kand

Briddel

Simone Hédo ép. de Bourcy (LU)

48 Joer, Indépendante

Simone Hédo ép. de Bourcy

48 Joer

 • Indépendante, Responsabel fir d’Comptabilitéit an der Familljenapdikt
 • Member vum Comité CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Sekretärin vum Conseil d‘administration vun der Freed um Liewen ASBL (Crèche Botterblumm)
 • Member vum Comité vun der Lokalsektioun vun der Croix-Rouge

Bestuet, 3 Kanner

Briddel

Olivier Meyers (LU)

52 Joer, Wirtschaftsingénieur

Olivier Meyers

52 Joer

 • Wirtschaftsingénieur
 • Member vun der Bautekommissioun
 • Member vum Comité CSV Sektioun Koplescht-Briddel

Bestuet, 1 Kand

Briddel

Anaïs Sara Rastegar (LU/BE)

26 Joer, Studentin

Anaïs Sara Rastegar

26 Joer

 • Studentin am Bachelor fir europäesch Kulturwëssenschaften – Spezialitéit Franséisch
 • Sekretärin vun der CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Member vun der Finanzkommissioun
 • Member vun der Sport, Jugend an Fraizäitkommissioun

Koplescht

Touraj Rastegar (BE)

52 Joer, Anesthésiste-Réanimateur

Touraj Rastegar

52 Joer

 • Anesthésiste-Réanimateur
 • Member vun der Ëmwelt- a Liéwensqualitéitkommissioun
 • Member vum Comité CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Member vum Conseil d‘administration vun der Freed um Liewen ASBL (Crèche Botterblumm)

5 Kanner

Koplescht

Véronique Scheer (LU)

49 Joer, Haute fonctionnaire

Véronique Scheer

49 Joer

 • Haute fonctionnaire, Cheffe de service bei der Stad Lëtzebuerg – Développement économique et commercial & Relations internationales
 • Member vum Comité CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Member vun de Représentants des parents d’élèves (RPE), Grondschoul Briddel

Bestuet, 2 Kanner

Briddel

Tom Schor (LU)

37 Joer, Gemengerot, Informatiksingénieur

Tom Schor

37 Joer

 • Gemengerot
 • Informatiksingénieur
 • President vun der Sport, Jugend an Fraizäitkommissioun
 • Vizepresident vun der CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Member vum Comité vum SIGI

Gepacst, 1 Kand

Briddel

Thierry Schuman (LU)

63 Joer, Buergermeeschter, Bankemployé

Thierry Schuman

63 Joer

 • Buergermeeschter
 • Bankemployé
 • Nationaltresorier CSV
 • Member vum Comité CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Member vun der Finanzkommissioun
 • Member vun der Finanzkommissioun vum SIDOR
 • Grënnungsmember a President vun der Solidaritéit Koplescht-Briddel ASBL

Bestuet, 3 Kanner

Briddel

Chloé Vaudois (LU/FR)

27 Joer, Indépendante

Chloé Vaudois

27 Joer

 • Indépendante
 • Propriétaire a Gérante vun engem Muppesalon
 • Propriétaire a Gérante vun enger Agence immobilière
 • Member vum Comité CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Member vun der Sport, Jugend an Fraizäitkommissioun
 • Member vun der Sichhënn ASBL

1 Kand

Briddel (säit Abrëll Koplescht)

Raoul Weicker (LU)

44 Joer, Schäffen, Philosophieprofesser

Raoul Weicker

44 Joer

 • Schäffen
 • Philosophieprofesser
 • Delegéierte fir Erwuessebildung
 • President vun der Schoulkommissioun
 • President vun der CSV Sektioun Koplescht-Briddel
 • Member vun der Finanzkommissioun vum SICA
 • Quêteur Croix-Rouge, Lokalsektioun
 • Grënnungsmember a Sekretär vun der Solidaritéit Koplescht-Briddel ASBL

Bestuet, 3 Kanner

Koplescht

Gitt dir déi éischte Kéier zu Lëtzebuerg wielen? Mir erklären, wéi et geet.