Skip to content

Comitésversammlung (28.6.2021)

De Comité vun der Sektioun huet sech um 19h30 zu Koplescht am Wirtspesch getraff, wou virun allem iwwer d’Aktualitéit aus der Gemengepolitik berode gouf.

Beitrag deelen