Skip to content

COMITÉSVERSAMMLUNG (15.9.2020)

De Comité vun der Sektioun huet sech online iwwer Videokonferenz iwwer d’Punkte vum Gemengerot ausgetosch.

Beitrag deelen