Skip to content

Comité vun der CSJ Süden zu Koplescht (4.3.2019)

De Comité vun der CSJ Süden ass häerzlech vum Sektiounspresident am Kulturhaus zu Koplescht um 19h30 empfaange ginn. Dono hu si sech a geheimer Sitzung beroden.

Beitrag deelen