Skip to content

Ausschaffe vum Walprogramm (15.3.2023)

🇱🇺 De 15.3.2023 hu mir vun 18h30-23h00 um Walprogramm geschafft.

Resultat: All Iddie fir d’Mandatsperiod 2023-2029 si gesammelt. ✍️

Dono waren all ons Kandidaten*innen an Toppform an hunn eng Foto gemaach. Mir sinn allen 11 motivéiert fir weider ze schaffen.

Beitrag deelen