Ausseruerdentlechen Nationalkongress (25.9.2021)

D’CSV huet op dem ausseruerdentlechen Nationalkongress vum 25. September fir eng Ännerung vun de Statute gestëmmt. Ob den ieweschte Parteigremie sinn ab elo duebel Spëtze méiglech, déi paritéitesch besat solle sinn.