Comitésversammlung (28.6.2021)

De Comité vun der Sektioun huet sech um 19h30 zu Koplescht am Wirtspesch getraff, wou virun allem iwwer d’Aktualitéit aus der Gemengepolitik berode gouf.