Optakt vun der Europawahlcampagne um Briddel (25.4.2019)

Hei gëtt grad e grousst Wahlplakat um Briddel opgeriicht a gepecht.