Comité vun der CSJ Süden zu Koplescht (4.3.2019)

De Comité vun der CSJ Süden ass häerzlech vum Sektiounspresident am Kulturhaus zu Koplescht um 19h30 empfaange ginn. Dono hu si sech a geheimer Sitzung beroden.